Slendrian fører til feil snittvekt

Slendrian fører til feil snittvekt

SJØØRRET: Fjorårets statistikk viser høyere snittvekt på sjøørreten i Målselva enn tidligere. En av årsakene er at flere fiskere har rapportert flere sjøørreter som én på skjemaet til Inatur.

MÅLSELV: Feilrapportering av sjøørret i Målselva i fjor gjør at statistikken viser for høy gjennomsnittsvekt på denne arten. Flere fiskere har unnlatt å registrere én og én sjøørret og i stedet tatt snarveier på skjemaet til Inatur.
Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at sjøørretfangsten i Målselvvassdraget i 2016 var på 4685 kg, fordelt på 3892 fisk. Dette gir en snittvekt på 1,2 kg, altså 0,3 kg over snittet de foregående årene.
For fiskerne kan dette synes som en god nyhet. Men en slik økning er betydelig og krever en forklaring. Fiskebiologer har uttrykt bekymring hvis det er slik at den mindre sjøørreten har sluttet å bite. Det kan være et symptom på at det har skjedd et overfiske, og at det blinker et varsellys for sjøørretstammen i Målselva.

Les hele saken hos Nye-Troms: http://nye-troms.no/nyheter/slendrian-forer-til-feil-snittvekt/19.5939

Ny rekord opp laksetrappa

(publisert 21.08.16)
pr 21. august har det nå passert 5598 fisk opp trappa. Dette er 71 flere fisker enn rekordåret i fjor og fortsatt er det mye fisk som går opp. Det er etterslep på fangstrapporteringen så det er for tidlig å si noe om hvordan den totale fangsten blir, men rekordåret 2010 med 12724kg blir neppe slått. Se her for mer historisk fangstdata.

Bekymret for villaksen i Målselva

(publisert 17.08.16) Hentet fra Nye-Troms.no

SKUFFET: Leder for Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Odd-Helge Utby, frykter at vedtaket om nye oppdrettsanlegg i Lenvik vil ha alvorlige konsekvenser for Målselva. Foto: Terje Tverås

SKUFFET: Leder for Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Odd-Helge Utby, frykter at vedtaket om nye oppdrettsanlegg i Lenvik vil ha alvorlige konsekvenser for Målselva. Foto: Terje Tverås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLSELV: Denne uka ble det klart at Durmålsvika og Skårliodden i Lenvik kommune blir permanente oppdrettslokaliteter. Vedtaket skaper stor bekymring, og leder i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget frykter nå konsekvensene for villaksen i Målselva. Les hele saken hos Nye-Troms: http://nye-troms.no/nyheter/bekymret-for-villaksen-i-malselva/19.5093 

Gjenutsetting av holaks

Så langt ser fiskesesongen i Målselvvassdraget å være meget god, med fangster av mye stor fisk og god oppvandring gjennom fisketrapp/teller i Målselvfossen. For at vi skal kunne sikre en god og høyproduktiv elv framover har Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget vedtatt tilbakesettingsetting av all holaks fra 1. august. Det er viktig at vi kan sikre en nødvendig gytebiomasse (holaks) i elva for gyting til høsten.

 

Tilbakesetting eller gjenutsetting lykkes man best med dersom:

  • Man bruker kroker uten mothaker (man kan klemme inn mothakene med tang
  • Bruke solid fiskesene slik at fisken kan tas raskt inn mot land. Avklare art og kjønn på fisken for å vite om den skal tilbakesettes i elva.
  • Ikke løft fisken ut av vannet (hold rundt spor og under buken).
  • Unngå kontakt med fiskens øyne og gjeller.
  • Bruk krokløsertang når man skal ta ut kroken.
  • Snu fisken på rett kjøl når kroken er tatt ut, og hold den rolig så går den tilbake i elva av seg selv (unngå pumping – kjøring av fisken att og fram).

Med hilsen og lykke til.

Odd-Helge Utby, leder SUM