Feil fiskeregler på fiskekort

(publisert 04.07.18)

Målselvfossens elveierlag beklager at det ved en feil ligger fjorårets fiskeregler på en del av årets kort.

Reglene som gjelder i kortsonen er de samme som i resten av vassdraget mtp kvote. Vi har fått tilbakemelding at noen ikke forholder seg til dette.

Under følger en repetisjon av reglene:

2.2         Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen

Kvotebestemmelsene i kortsonen følger de overordnede kvotebestemmelsene utgitt av det høyeste forvaltningsorganet i Målselva (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget «SUM»)

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke er tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 7 fisk per fisker

Stor oppgang i trappa

Det er tydelig at det har vært mye fisk i Kortsonen og Kulpen som har ventet på bedre temperatur for å komme seg opp trappa. Hele 796! fisk gikk opp siste døgn og dette er absolutt den største oppgangen vi har registrert på 24 timer noensinne. Dette lover godt for fisket oppover i elva, men ikke fult så bra for oss som ser gjennom den enorme mengden med video for å telle 🙂 Skitt fiske!

Fiskesesongen godt i gang

Da er det allerede tatt gode fangster av laks i 2018, og i dag kom det inn melding om fangst av en av de som hører med blant de aller største. Meldinger forteller om en laks på 23 kg, og en lengde på 135 cm – gedigen fisk med andre ord.

Nok om det. Laks fra Målselva ser ut til å ha stor innblanding av gener fra oppdrettslaks. Denne innblandingen har skjedd over lang tid, og skjellprøverda er etter hvert meget vanskelig å kunne se at dette er en laks med en god del gener fra rømt oppdrettsfisk. For å kunne avgjøre om laks har oppdrettsgener så er det genanalyse (DNA-test) som gjelder. Slik analyse kan tas av skjell fra fisk. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig tar skjellprøver av laks. Disse prøvene går i første omgang til visuell analyse hos NINA i Trondheim. Da ser man på årringene i skjellene om fisken har startet sitt liv i elv eller i oppdrettsanlegg. Uansett så blir disse prøvene lagret, og da kan genanalyse gjøres senere. Skjellprøvekonvolutter finnes på de fleste deinfiseringsstasjonene, og det kan også være mulig å levere konvolutter har. Det er også mulig å legge skjell i vanlig papirkonvolutt; noter ned ark, kjønn, vekt, lengde, redskap, og hvor i elva den er tatt.

Skjellprøver kan også sendes Odd-Helge Utby, Mellombygdveien 1388, 9336 Rundhaug.

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget
Odd-Helge Utby, tlf  91535921
Leder SUM

Fikk rekordstor laks på drømmeflue

(publisert 25.06.18)

DIGER RUGG: Ifølge samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget tas det fra tid til annen laks på tjue kilo. Men fisk på hele 23 kilo er det mye som tyder på at ikke har blitt fanget i elva på 73 år. Alf Oddvar Kjeldbotn trodde knapt sine egne øyne da han fikk se størrelsen på fisken etter formiddagens tur i elva. -Jeg hadde drømt om nettopp denne flua natta i forveien, sier han.

DIGER RUGG: Ifølge samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget tas det fra tid til annen laks på tjue kilo. Men fisk på hele 23 kilo er det mye som tyder på at ikke har blitt fanget i elva på 75 år. Alf Oddvar Kjeldbotn trodde knapt sine egne øyne da han fikk se størrelsen på fisken etter formiddagens tur i elva. -Jeg hadde drømt om nettopp denne flua natta i forveien, sier han.

MÅLSELVFOSSEN CAMPING: Med et beist av en laks på hele 23 kilo, sparket lakseentusiast Alf Oddvar Kjeldbotn i gang sommerens fiske. Så stor fisk har ikke blitt tatt i Målselv siden 1943.

Les hele saken hos Nye-Troms.no (pluss-artikkel) http://nye-troms.no/nyheter/fikk-rekordstor-laks-pa-drommeflue/19.8917 

17kg tatt i Målselvfossen

(publisert 18.06.18)

Den hittil største laksen i år ble tatt i går av Sigurd Bakkejord fra Skøelv. Vi tok kontakt og lot han selv fortelle om opplevelsen:

Fornøyd fisker. Foto: Sigurd Bakkejord

Fornøyd fisker. Foto: Sigurd Bakkejord

«Laksen ble tatt på morgenøkten 17.juni. Etter en forholdsvis rolig start på økten, tok det seg etter hvert betydelig opp. Først hadde jeg på laks på 6-7kg, som jeg mistet i landingsfasen. Fortvilelsen over dette gikk fort over da det to-tre kast senere var ny fisk på, og jeg fattet mistanke om at denne var større. Tid og sted ble sekundært der en periode, men tror ikke jeg brukte veldig lang tid på å få landet fisken relativt sett. Den stod ikke stille lenge av gangen, og brukte mye krefter i starten av oppgjøret på å gå oppover elva. Etter hvert gikk det nedover elva 100-150 meter. En del kritiske partier måtte forseres, men forbi her gikk fisken ganske rolig og langt ut i elva. Lengre ned klarte jeg etter hvert å få fisken inn på roligere vann, og jeg gjorde da det jeg kunne for å ikke slippe den ut igjen. Mental støtte og stødig tailing av en «laksebroder» medførte en forholdsvis udramatisk landing av fisken. Det var veldig uventet å få en slik fisk, og selvfølgelig ekstremt morsomt. Målselva leverer»

Det blir spennende å se hvor høyt oppe på lista dette vil nå i år og kan nevne at fangstrekorden for 2017 var 20,3kg, 2016: 19kg (offisielt registrert) Dersom du sitter på en historie om rekordfisk må du gjerne dele den med oss. Send epost til drift@maalselva.no

Informasjon fra Målselvfossens elveierlag:

  • Desinfeksjonskassen ved Målselvfossen camping er flyttet. Den står nå ved servicehuset midt på campingen. Kassen er operativ fra i morgen formiddag.
  • Desinfeksjonskassen på Foshaug er operativ.
  • Husk å ta skjellprøver av landet fisk, ikke ta skjellprøvekonvolutt før du har fått fisken da vi ikke har nok konvolutter til at «alle» kan ha liggende i tilfelle . Fyll den ut slik eksemplet er i desinfeksjonskassen, skriv inn telefonnummer så får du opplysningene om fiske direkte fra NINA.
  • Rullerende fiske praktiseres i kortsonen. Det vil si at man ikke står fast på en plass hele tiden! Når man begynner å fiske, starter man over den som allerede har begynt. Vis normal folkeskikk, er du usikker, spør den som fisker om hvor langt unna du bør begynne.

Les fiskereglene for Målselvvassdraget på nettsiden, eller oppslaget som står på desinfeksjonskassene.

Skitt fiske!

Kjell Åge Fossland

Leder

Målselvfossens Elveierlag

Tlf 91638883

Laksetrappa endelig åpnet!

(publisert 08.06.18)

Åpning av laksetrappa

Laksetrappa Foto: Øistein Iselvmo

I dag ble laksetrappa åpnet etter noen hektiske uker med forberedelser. Foreløpig viser vi kun opptak ved bevegelse gjennom trappa/kamera, men etterhvert håper vi å få på plass livesending. Opptakene finner under «laksetrappa minutt for minutt» øverst i menyen. Løpende oppdatering av fisk som passerer trappa vil komme fra 09.06.18.

Camp Villaks 2018 i Målselva

Vi har fortsatt noen ledige plasser til Camp Villaks 2018. Camp Villaks er en aktivitet som skjer over to dager ved Målselva (6-8. juli) hvor man får innføring i elvefiske etter laks. Overnattingen skjer i telt/lavvo i nærheten av Øvre Målselvfossen Camping. Med oss har vi engasjerte og dyktige fiskere som instruktører. Det blir gitt opplæring i utstyr, knuter, fluer, sluk og befaring av elv.

Aldersgrense: 15-18årlogo_2017_uten_nl_njff_md_og_sps
*Deltakeravgift: 500,-
*Deltakeravgiften inkluderer overnatting, mat, fiskeutstyr, vadebukser og sikkerhetsutstyr til alle
Ta med sovepose/underlag, og fiskeutstyr/vadebukse om du har.
Påmelding skjer på www.campvillaks.no
Spørsmål kan rettes til mjff.fiskeutvalg@gmail.com

Mvh
Målselv Jeger & fiskeforening

Forvaltning av fiskestammene i Målselvvassdraget 2018.

Fellesforvaltningen, det vil si Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM), har gjort noen endringer i fiskebestemmelsene for 2018 sett i forhold til det som har vært gjeldende for tidligere sesonger.

Jeg vil kommentere og begrunne noen av de viktigste endringene som er gjort. De største endringene gjelder kvoter og utsettingspåbud for holaks.

For sjøørreten ser vi at fangstene har gått tilbake, spesielt i 2017. Hva årsakene kan være har vi ingen bestemt mening om, men ser flere mulige grunner til at det er blitt slik. Vi setter derfor en kvote på 7 sjøørret per fisker per døgn.

For laksen sitt vedkommende har vi registrert at det i 2017 ble et godt år fangstmessig.  Ut fra det vi gjorde av beregninger etter fiskesesongen 2017 så det ut til at antall holaks i vassdraget var i laveste laget for å sikre laksestammen framover. I tillegg har SUM fått flere henvendelser om at det er komplisert å sette ut holaks på en god måte, og at mange fiskere er usikre på om laks som har vært behandlet lenge vil overleve. SUM har derfor opphevet påbudet om å sette ut holaks etter 1. august. Utsettingspåbudet er et tveegget sverd, og mange fiskere hevder det er vanskelig å få til tilbakesetting av fisk på en god og sikker måte. I tillegg skal vi også ha i bakhodet at Mattilsynet følger med på hva som skjer angående utsettingspåbud rundt om i landet sett i forhold til dyrevelferden for fisk. I stedet er det innført en døgnkvote på 2 laks per fisker.

Mer detaljert beskrivelse om kvoter og eventuell gjenutsatt fisk står i fiskebestemmelsene. Fiskebestemmelsene kan du finne ved for eksempel å gå inn på nettsida maalselva.no.

For sjørøya sin del har vi beholdt utsettingspåbudet, men er klar over at gjenutsetting kan være vanskelig å få til. Dersom man ser seg nødt til å avlive sjørøye, er det svært viktig at dette blir rapportert på vanligmåte som avlivet fangst. Det er viktig informasjon i tillegg til det vi får vite om fisk som går opp fisketrappa i fossen.

For å få til en best mulig og kunnskapsbasert forvaltning av fiskestammene er det særlig viktig at fiskere og rettighetshavere er nøye med at rapporteringen av fangstene blir gjort så eksakt som mulig, både på antall, art, størrelse og kjønn. I tillegg er det sterkt ønskelig at så mange som mulig tar skjellprøver av både laks og sjøørret. Skjellprøvene gir blant annet informasjon om hvor lenge yngelen er i vassdraget før den går til sjø/hav, og hvor lenge den beiterer i sjø/hav. Ut fra slike faktorer får man informasjon om oppvekstforhold både i elv og sjø/hav. I tillegg kan man også finne ut om det er oppdrettsfisk, og videre kunne ta genprøver av skjellene for å finne ut i hvor stor grad elva sin laksestamme er genetisk påvirket av oppdrettslaks.

Lykke til med fiskesesongen 2018.

Odd-Helge Utby, leder SUM