Resultater fra skjellprøvene 2016

Resultatet her er fra skjellprøver fra sportsfiske, altså det fiske som har vært gjennom sesongen fra 15.juni til 14.september. Det er bare sjøørret som kan fiskes etter fra 17.aug. til 14. sept. nedstrøms samløpet Bardu-/Målselva.

I alt ble det levert inn 397 skjellprøver. Flott innsats fra fiskere det. Beste resultat så langt gjennom sportsfiskesesongene. Det er veldig viktig for forvaltningen at vi får inn flest mulig skjellprøver. De forteller blant annet om smoltalder, kondisjon hos fisken, beiteforhold i hav/sjø, om fisken er flergangsgyter, om det er villfisk eller oppdrettsfisk.

Oppsummert kan vi nevne at det er prøver av 103 sjøørret, hvorav 84 fra nedre deler av vassdraget, 12 fra midtre deler av vassdraget (fra Målselvbrua og opp til fossen) og 7 fra området ovenfor fossen. Generelt kan det sies at sjøørreten er i god kondisjon og har god mattilgang.

269 av prøvene var av villaks. Det var 21 prøver som viser at fisken er oppdrettslaks, 20 tatt nedstrøms og 1 oppstrøms fossen. I tillegg er det 4 prøver som er usikker på hva slags type laks det er. 17 av oppdrettslaksene er tatt mellom Målselvbrua og fossen. Altså ser det ut til at oppdrettslaksen stort sett blir tatt og holder til nedenfor fossen. Største oppdrettslaks som det er skjellprøve av var en holaks på 15,3 kg, det var dessuten en flergangsgyter, og som hadde en sjøalder på 4 år. Generelt hadde oppdrettslaksen en sjøalder på 0 eller 1 år. Av de laksene som er registrert som usikker var den største en hofisk på 11,5 kg og hadde en sjøalder på 6 år.

Sjøørret har vanligvis en smoltalder som ligger mellom 2 til 4 år, og for Målselva ser den ut til å være 3,2 år i gjennomsnitt. Smoltalder er tid fra klekking til utvandring til sjø. For laksen varierer smoltalderen generelt fra 2 til 5 år, og her har vi et gjennomsnitt på 3,7 år i vårt vassdrag.

Avslutningsvis kan det nevnes at det antas at 60 % av laksen i Målselvvassdraget gyter ovenfor fossen. Da er det bra at ikke så mye av oppdrettslaksen går opp trappa. 1 av 110 (0,9 %) av prøvene ovenfor fossen var oppdrettsfisk. 20 av 180 prøver nedstrøms fossen er av oppdrettslaks (11 %).

 

Skjellprøver.xls

Odd-Helge Utby
Leder SUM

Trekning gjennomført

Årets trekning av fiskekort for Målselvfossen 1. uke er nå gjennomført. ca. 2600 lodd ble trukket av 370 personer, og 250 personer fikk tildelt lodd minst ett lodd (2 maks). Betalingsinformasjon er sendt på epost, med frist 12. mai. Ubetalte kort blir lagt ut for ordinært salg 15. mai kl. 12:00.

Laksefiske fra båt i Målselvfossen

DSCF0802 (002)

For første gang på ca. 50 år tillates det igjen å fiske med båt i kortsonen nedenfor den berømte kulpen under Målselvfossen. Dette tilbudet er kun tilgjengelig i perioden 1-16 august når det normalt ikke er like stor rift om fiskekortene.
Fiske fra båt gjør at selv uerfarne fiskere har gode sjanser å få laks siden muligheten å fiske i og over kulper der det står eller går fisk er mye bedre fra båt enn fra land.

Se www.storlaksen.no for mer informasjon.

 

 

Påmelding til kort-trekning Målselvfossen er nå åpnet!

fossen

Første uken av fisket i Målselvfossen (15. – 21. juni) selges gjennom lodd-trekning. Hver person kan maks trekkes 2 ganger denne uken, men antall lodd man trekker vil øke sjansen til å bli trukket (maks 14 lodd pr. person)

Påmelding gjøres her: http://www.scanatura.no/webshop/?id=973&objektid=115144&produktid=115406

(påmeldingen stenger 28. april)

Du må være registrert bruker hos Inatur/Scanatura for å delta i trekningen.
Trekningen gjennomføres 02. mai med betalingsfrist 12. mai. Ubetalte kort legges ut for ordinært salg 15. mai.

Har du spørsmål, kontakt:

Erling Andreassen
drift@maalselva.no
948 31 445 (ikke send SMS)

 

 

Slendrian fører til feil snittvekt

Slendrian fører til feil snittvekt

SJØØRRET: Fjorårets statistikk viser høyere snittvekt på sjøørreten i Målselva enn tidligere. En av årsakene er at flere fiskere har rapportert flere sjøørreter som én på skjemaet til Inatur.

MÅLSELV: Feilrapportering av sjøørret i Målselva i fjor gjør at statistikken viser for høy gjennomsnittsvekt på denne arten. Flere fiskere har unnlatt å registrere én og én sjøørret og i stedet tatt snarveier på skjemaet til Inatur.
Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at sjøørretfangsten i Målselvvassdraget i 2016 var på 4685 kg, fordelt på 3892 fisk. Dette gir en snittvekt på 1,2 kg, altså 0,3 kg over snittet de foregående årene.
For fiskerne kan dette synes som en god nyhet. Men en slik økning er betydelig og krever en forklaring. Fiskebiologer har uttrykt bekymring hvis det er slik at den mindre sjøørreten har sluttet å bite. Det kan være et symptom på at det har skjedd et overfiske, og at det blinker et varsellys for sjøørretstammen i Målselva.

Les hele saken hos Nye-Troms: http://nye-troms.no/nyheter/slendrian-forer-til-feil-snittvekt/19.5939