Derfor har Audun skrevet mobilnummeret sitt på 144 laks

– Havfasen er laksens viktigste fasen for næringsinntak og vekst. Mesteparten av laks dør i denne fasen.

John Fredrik Strøm med elektronisk merket støing.
John Fredrik Strøm med elektronisk merket støing. (Foto: Audun Rikardsen)

Tidligere har laksen blitt sporet med merkelapper som registrere hvor den ble merket og fanget. Hva laksen fant på i mellomtiden forble ukjent, inntil nå.

Et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø, ledet av professor Audun Rikardsen, prøver å forstå hva laksen finner på i det den forlater elvene og drar ut i det store havet. Ved hjelp av nytt elektronisk utstyr kan man for første gang spore individuelle laks sin vandring i havet.
Les mer i Nordlys:http://www.nordlys.no/lakselv/forskning/derfor-har-audun-skrevet-mobilnummeret-sitt-pa-144-laks/s/5-34-191787

Dobbelbooking i Målselvfossen

På grunn av teknisk feil har det blitt dobbelbooking i kortsonen 2.økt i dag,  begge øktene i morgen og 1.økt fredag. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre. Ta kontakt dersom du ønsker å heve kjøpet eller flytte dato. Vi har ledige plasser på fre-søn som ikke vises i kort-salg-systemet.

Laksen gjør seg kostbar i år

Målselva i Troms rapporterer om en god start på sesongen. I Finnmark står det ikke like bra til – enn så lenge.

Laksefiske i elv
FOTO: JAN HARALD TOMASSEN / NRK

Så langt har det ikke vært det helt store fisket i to av Norges beste lakseelver, Altaelva og Tanaelva. I alle fall basert på indikasjoner, for ingen av de to elvenes forvaltningsselskaper sitter på konkrete tall ennå. Les mer her: http://www.nrk.no/finnmark/laksen-gjor-seg-kostbar-i-ar-1.12419796

 

Årets første laks tatt i Målselvfossen

Klokken 06.20 mandag morgen fikk Geir Nordrum den første laksen i Målselvfossen på kroken i årets sesong.

Geir Nordrum første laks i Målselva 2015

FOTO: KJELL ÅGE FOSSLAND

Laksen var omtrent 6,5 kilo.

– Det var en flott laks på omtrent 6,5 kilo. Det var lus på den, noe som tyder på at den kom rett fra havet. Den har stått maks ett døgn i elva ut fra det vi kunne se på laksen, sier leder i Målselvfossen elveeierlag, Kjell Åge Fossland.

Laksen ble tatt i fiskesonen som er rett nedenfor Målselvfossen, som er omtrent én kilometer med sone hvor det selges dagskort.

Selve laksefisket i Målselva, som regnes som ei av Norges beste lakseelver, startet allerede klokken 00.00 natt til mandag. I kortsonen nedenfor Målselvfossen startet det ikke før noen timere senere.

– Vi har en fredning i kortsonen vår som gjør at vi ikke starter før klokken 06 om morgenen, så den første laksen ble tatt relativt kort tid etter start, sier Fossland til NRK.

Les hele artikkelen på www.nrk.no: http://www.nrk.no/troms/arets-forste-laks-tatt-i-malselvfossen-1.12410176

En død laks gyter ikke!

Sportsfiskerens rolle i dagens moderne laksefiskelaks

 

Foto: Steinar Johansen, Gaula

Fra overflod til knapphetsgode

På 25 år har mengden atlantisk villaks som vender tilbake til norske elver for å gyte blitt redusert med hele 50 %. Dette gjør at det høstbare overskuddet av laks i elven er mindre enn før. Da må både sportsfiskere og grunneiere bidra til at det høstes mindre. Vi ønsker lange sesonger, forutsigbare rammebetingelser, liv i elva, liv langs elva og liv i bygda. Våre gjester ønsker også lang sesong, muligheter for tidlig booking, lite trengsel og ikke minst høy fangstsannsynlighet. Skal våre ønsker oppfylles i tider hvor lakseressursen blir mindre, kan vi ikke avlive all laks som biter på kroken. Gjenutsetting er det eneste tiltaket som gjør det mulig å opprettholde et kontinuerlig fiske samtidig som høstingen begrenses. read more