Målselva er landets beste sjøørretelv

Norges klart beste sjøørretelv ligger i Målselv og stod for 10 prosent av all fangst.  (publisert 29.07.15)
(http://www.folkebladet.no/nyheter/article11361424.ece)
RUNDHAUG: Ifølge nettsidene til Målselvvassdraget ble det tatt 10 tonn laks og fire tonn sjøørret, det siste er mest i Norge. Odd Helge Uyby og Kjell Åge Fossland er stolte over å være best i Norge.
– Vi er kjempestolte over det, selv om det kanskje er litt nedprioritert. Fra gammelt av er det laksen som er gullet, forteller Fossland.

read more

Forbud mot fangst av sjørøye

(publisert 16.07.2015)

Dette er en påminnelse til fiskerne i Målselvvassdraget.SjørøyeEksemplarer_tn1

På grunn av ett dramatisk fall i bestanden av sjørrøye besluttet Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget å innføre stans i fisket av sjørøye fra sesongen 2013. Hvis man får sjørøye skal denne settes ut i elva igjen, så fremt den ikke er skadet slik at man ikke tror den vil overleve. Fangst rapporteres på normal måte
(også fisk som settes ut/ catch and release)

Fortsatt skitt fiske!