Målselva er landets beste sjøørretelv

Norges klart beste sjøørretelv ligger i Målselv og stod for 10 prosent av all fangst.  (publisert 29.07.15)
(http://www.folkebladet.no/nyheter/article11361424.ece)
RUNDHAUG: Ifølge nettsidene til Målselvvassdraget ble det tatt 10 tonn laks og fire tonn sjøørret, det siste er mest i Norge. Odd Helge Uyby og Kjell Åge Fossland er stolte over å være best i Norge.
– Vi er kjempestolte over det, selv om det kanskje er litt nedprioritert. Fra gammelt av er det laksen som er gullet, forteller Fossland.

read more

Midtveisevaluering av fiskesesongen i nasjonale laksevassdrag

Konkretisering av opplegg i Målselvvassdraget 2015.     (publisert 17.07.2015)

Bakgrunn:
Situasjonen for laksebestanden i Målselvvassdraget ser ut til å være stabil og betryggende. Bestanden har etter det ”elendige” året 1995 bygd seg opp og har de siste årene vist både god oppgang gjennom fisketrapp og brukbare fangster. Over flere år ser det uttaket av laks til å være rundt 30 % totalt sett. Forskerne har så nevnt at uttaket av laks i Målselva kan økes uten at bør være en fare for laksebestanden.

read more

Forbud mot fangst av sjørøye

(publisert 16.07.2015)

Dette er en påminnelse til fiskerne i Målselvvassdraget.SjørøyeEksemplarer_tn1

På grunn av ett dramatisk fall i bestanden av sjørrøye besluttet Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget å innføre stans i fisket av sjørøye fra sesongen 2013. Hvis man får sjørøye skal denne settes ut i elva igjen, så fremt den ikke er skadet slik at man ikke tror den vil overleve. Fangst rapporteres på normal måte
(også fisk som settes ut/ catch and release)

Fortsatt skitt fiske!

Færre fisker laks

Sportsfisket etter laks i endring.  (publisert 12.07.15)

SKAL TILBAKE I ELVA: Gjenutsetting av fisk har blitt vanligere siden 2008. Omtrent halvparten av fiskerne satte ut fisk siste sesong.

MANGE VERDIER: Laksen er sentral for en hel elvekultur, med alt fra elvebåten til familien på bredden, sier ALI-leder Tor Erland Nilsen.

Antall laksefiskere i norske elver synker, og det fiskes færre døgn per sesong, sier forsker Stian Stensland ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Bakgrunnen er en spørreundersøkelse med 7.400 laksefiskere, som altså viser synkende tilfredshet og interesse.

– Det går ut over fisketurismen, sier Stensland, som peker på nyrekruttering samt rerekruttering av tidligere laksefiskere som nødvendig dersom trenden skal snus. Sentralt i arbeidet står gode og levedyktige laksestammer.

Mulige tiltak?
– En kombinasjon av mer laks, bedre og mer tilgjengelig fiske, delvis billigere fiske og bedre informasjon om laksefiske i Norge til utlendinger, synes å være blant de tiltak som vil ha størst effekt, sier Stensland, som har undersøkt en lang liste av mulige tiltak.

– Fra et forvaltningsståsted er det vanskelig å peke på konkrete, effektive enkelttiltak som kan få flere til å fiske og bruke flere dager på laksefisket, sier han.

La laksen leve
Alta laksefiskeri interessentskap følger utviklingen nøye, og leder Tor Erland Nilsen viser også til den spesielle kulturen vi har rundt elvefisket her i Alta.

– Laksebestanden er helt sentral for elvekulturen vår. Forsvinner laksen fra elva, blir også elvebåten borte, og familietradisjonen på elvebredden. Så det er mange viktige tema som er inne i dette bildet, sier lederen.

read more

Storlaks i kortsonen

Natt til i går tok Karstein Andreassen en laks på 16,8kg i kortsonen.

Han kan fortelle at det tok ca. 50 minutter å få den opp og den ble tatt med sluk. – Hittil har jeg tatt 10 fisker, den nest største på 9,2 kg, alle på sluk. Hvor fisken ble tatt ønsker han ikke å fortelle, sier han med ett smil. For Karstein er ikke dette ny rekord siden han tok en på rundt 18kg for 10-12 år siden. Elva er veldig fin nå sier han og det meldes om fin fangst også oppover i elva.

0_0

16,8kg, blir dette årets største? Foto: Karstein Andreassen

 

 

 

 

 

 

 
(Selv om ikke fangst er rapportert over kortsonen så er det fanget mye laks og det er fortsatt mange ledige fiskekort.)