2015: Rekordår for laks og sjøørret samlet

Laks_i_laksetrappa(publ. 27.11.15)
Lakseåret 2015 var på høyde med toppsesongene 2000 og 2001 for Målselva. Når så pila for sjøørret i tillegg har pekt oppover de siste årene, har totalmengden fisk som havnet i håven denne sesongen, overgått tidligere fangstnoteringer. Summert opp med både avlivet og gjenutsatt laks og sjøørret stopper fiskevekta på 18 044 kilo for de totalt 9072 registrerte fiskene. Da er noen få eksemplarer av den fredede sjørøya holdt utenfor.

– Beste sesongen, slår Odd-Helge Utby i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget fast. Les mer om dette på Nye-Troms: http://nye-troms.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=3882 (OBS! betalartikkel)
 

Avlivet fisk

Avlivet fisk

 

Gjenutsatt fisk

Gjenutsatt fisk