Slendrian fører til feil snittvekt

Slendrian fører til feil snittvekt

SJØØRRET: Fjorårets statistikk viser høyere snittvekt på sjøørreten i Målselva enn tidligere. En av årsakene er at flere fiskere har rapportert flere sjøørreter som én på skjemaet til Inatur.

MÅLSELV: Feilrapportering av sjøørret i Målselva i fjor gjør at statistikken viser for høy gjennomsnittsvekt på denne arten. Flere fiskere har unnlatt å registrere én og én sjøørret og i stedet tatt snarveier på skjemaet til Inatur.
Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at sjøørretfangsten i Målselvvassdraget i 2016 var på 4685 kg, fordelt på 3892 fisk. Dette gir en snittvekt på 1,2 kg, altså 0,3 kg over snittet de foregående årene.
For fiskerne kan dette synes som en god nyhet. Men en slik økning er betydelig og krever en forklaring. Fiskebiologer har uttrykt bekymring hvis det er slik at den mindre sjøørreten har sluttet å bite. Det kan være et symptom på at det har skjedd et overfiske, og at det blinker et varsellys for sjøørretstammen i Målselva.

Les hele saken hos Nye-Troms: http://nye-troms.no/nyheter/slendrian-forer-til-feil-snittvekt/19.5939