Stor oppgang og Pukkellaks

(publisert 25.07.17 av Erling Andreassen)

Høy vannføring og lave temperaturer har kan ha medført at laksen ikke har funnet veien inn til trappa. Med varmen og synkende vannstand som vi har nå, går laksen i store mengder opp trappa. Siste tre døgn har hele 1257 fisk gått opp og vi forventer at store mengder vil gå opp de neste dagene.  Her er noen store lakser som har gått opp de siste dagene:

23.07 tok Barbro Hagensen opp en pukkellakshann på 2,56 kg utenfor Brandskognes. Vi minner om viktigheten av å ta skjellprøver av all fanget laks. Blant annet vil det være mulig å finne skjellprøvekonvolutter på desinfiseringsstasjonene.

Merk konvoluttene med navn på elveeierlag (ev. forkortelser) og eventuelt navn på sideelver som Rostaelva, Divielva, Kirkeselva, Fjellfroskelva, Takelva, Barduelva og liknende. Lever inn konvoluttene lokalt og ikke send dem direkte til NINA, Trondheim. Noen elveeierlag har trekning av premier blant de som leverer inn skjellprøver.

pukkellaks

Foto: Barbro Hagensen