MÅLSELVA STØRST IGJEN!

For fjerde året på rad er Målselvvassdraget størst i Norge på Sjøørret med 3635kg fangst. Altaelva slår oss på antall, men dette må settes i sammenheng med måten fangsten rapporteres. Som Lakseelv er vi nummer 8.

laks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne åttendeplassen omfatter vekta på både avlivet og gjenutsatt laks. Teller vi bare avlivet laks, er Målselva på femteplass. Fjerdeplassen i antallet fisk, vel 6000, er bare en fiskekjeft foran Numedalslågen som havner like under 6000. Til sammenlikning ligger Namsenvassdraget på førsteplass med om lag 9900 fisk.

Les hele saken i Nye-Troms (åpen artikkel) http://nye-troms.no/nyheter/malselva-kom-pa-fjerdeplass/19.7574