Informasjon fra Målselvfossen Elveierlag

Det har på nettet i det siste vært noen kommentarer og spørsmål vedrørende forvaltningen av kortsonen under fossen, her er litt oppklarende tekst fra Målselvfossens elveierlag.

Som vi skrev på nettsiden i fjor har vi inngått samarbeid med Fossbakk fiskeguide og Målselvfossen camping, de får mulighet til å arrangere fiske for inntil 10 fiskere i august. Vi har i alle år hatt svært få fiskere i sonen i august, og derfor prøver vi å gi det lokale næringslivet en mulighet til å skaffe seg noen kjærkomne inntekter. De har fått en god respons i markedet, og har solgt ut 13 dager i år. Dessverre gjør jo dette at sonen er utilgjengelig for enkeltfiskere i denne perioden. Vi har ingen planer om å la dette samarbeidet gå ut over august måned for fremtiden heller.

Camp villaks for ungdom, er ett samarbeid mellom Norske lakselver og NJFF. De får to økter hos oss uten vederlag for å drive rekruttering av ungdommen.

I tillegg har vi hatt ett samarbeid med en gruppe i 10 år nå, som får forhåndsbooke 4 økter. De betaler samme pris som andre, og må forholde seg til samme restriksjoner ift kvoter, hviletid osv. Ila disse 10 årene har vi ikke fått negative tilbakemeldinger fra andre fiskere om dette.

Fortsatt selges det 1880 kort uten restriksjoner (første uka trekkes, alle kan melde seg på uten kostnad). Det er ingen planer om å utvide forhåndssalget, vi har heller ingen intensjoner om å heve prisnivået ut over normal prisstigning.

Vi får stadig inn forslag til endringer i kortsalgsystemet. Veldig mange ønsker at vi skal gå ned på antall personer pr økt, og øke prisene for å få mer eksklusivitet. Andre skjønner ikke hvorfor vi ikke tar påmeldingsavgift til trekning (lik Altaelva som tar 400,- i påmeldingsavgift uansett om man får tildelt kort eller ei..) ifm overgang fra eget produsert kortsalgsystem til inatur, har det vært noen utfordringer. Vi har rettet opp de fleste, men ber om tilbakemelding hvis noen oppdager feil eller har forslag til forbedringer. Ifm trekningen er det ikke mulig å få mer enn 2 kort. Kortene som ikke er betalt innen 13.mai, legges ut for ordinært salg 15.mai. Det gjør at noen kanskje klarer å kjøpe seg flere kort første uka uten at vi påvirker det.

Vår prioritet nummer 1 er bestandsforvaltning, vi bidrar med midler og gjennomfører oppkjøp av laksenøter. Vi har hviletider i både kortsone og i kulpen, og har fortsatt nattfredning.

Vi håper informasjonen er oppklarende. Vi er opptatt av å sikre sikre allmenhetens tilgang til en av Norges beste fiskeplasser. Samtidig prøver vi å støtte det lokale næringslivet der vi kan.

Skitt fiske!

Kjell Åge Fossland
Leder
Målselvfossens Elveierlag
Tlf 91638883