Viktige datoer

Trekning/salg av fiskekort i 1. uke av fiskesesongen i Målselvfossen
For første uke av kortfisket (15.06 – 21.06) foregår salget gjennom trekning. Åpning for påmelding til trekning er 15. april. Trekningen gjøres 7. mai og det genereres automatisk e-post til de fiskerne som får tildelt kort via trekningen. Det publiseres ikke hvem som får tildelt kort. Kort som ikke betales innen 3 dager, legges ut for salg sammen med øvrige kort ved åpning av kortsalget.

Ordinær salgsåpning er onsdag 15.05 kl: 1200. Salget gjøres via inatur.no