Viktige datoer 2020

(publisert 05.03.20)
Påmelding til trekking av fiskekort åpner 15.april 2020
15.april åpner påmeldinga til årets trekking av første fiskeuka i kortsonen nedenfor Kulpen i Målselvfossen.

7.mai 2020 kl 1200 trekking av fiskekort.
Påmeldinga gjøres på inatur.no.

Ordinært kortsalg åpner 15.mai kl 1200
For at flest mulig skal få fiske i kortsonen nedenfor Målselvfossen er det kun lov å kjøpe 2 kort av gangen, og må da vente før 2 nye kort kan kjøpes. Hver kjøper kan kjøpe opptil 2 kort pr døgn de første 7 dagene av salget. Dere må selv passe på å ikke kjøpe mer enn 2 kort pr døgn. Telleren nullstilles kl. 18 hver dag i de første dagene av salget slik at en uansett kan gå inn kl. 18 og kjøpe inntil 2 kort  uavhengig av når en kjøpte kort forrige døgn.

Bruk av scanatura/minside
Når dere skal kjøpe kort anbefales det at dere går inn via www.scanatura.no/minside, og derfra går videre til «webshop»:

image001 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når dere kjøper kort kommer det opp vilkår for kortkjøp som en må akseptere før kjøp blir gjennomført. Før sesongen åpner bør/må dere sjekke ut punktene under, hvis ikke kan dere få problemer når kortsalget starter.

Profil:
Sjekk at alle opplysninger stemmer, legg inn fullt navn.

image002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine Fiskekort:
Sjekk at dere ikke har kort som står urapportert. Hvis dere har det risikerer dere å få feilmelding ved forsøk på nye kortkjøp.

Klikk på kolonneoverskrift (markert gult) for å sortere på feltet «Fangstrapport er levert» (klikk evt en gang til for å sortere motsatt vei), og klikk på registrer fangst om dere har kort det ikke er rapportert på:

image003

Oppvandring i Målselva

(publisert 04.07.19)

Oppvandringen av villaks har til nå vært litt lavere enn fjoråret, men forholdsvis likt de 3 årene før 2018. Til nå har det vandret 3391 laks(1 oppdrettslaks og 5 kultiverte laks), 518 sjøørret og 31 sjørøye forbi fisketelleren.

Størrelsesfordeling hos laks har vært 32 % smålaks, 34 % mellomlaks og 34 % storlaks.

Spesielt i år er at det den siste tiden har kommet svært mye pukkellaks gjennom fisketelleren. Det er til nå registrert 106 pukkellaks(54 % hunn, 46 % hann). Slik oppvandringen ser ut nå var det et markant toppunkt i oppvandringen av pukkellaks 24/25. juli. Det er verd å merke seg at sist år med mye pukkellaks(2017) ble det kun observert 4 pukkellaks forbi fisketelleren i Målselvfossen.

statistikk 1statistikk 2

Presisering av reglene for Målselvfossen.

(publisert 11.07.19)

Vi har mottatt flere meldinger om brudd på regler ved fiske i Målselvfossen ogSkjermbilde da gjelder det særlig punkt:

2.2         Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen
Kvotebestemmelsene i kortsonen følger de overordnede kvotebestemmelsene utgitt av det høyeste forvaltningsorganet i Målselva (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget «SUM»)

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke er tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 7 fisk per fisker

Tidligere var det ikke mulig å kjøpe fiskekort i to påfølgende perioder (tidlig-sent/sent-tidlig) som gjorde at denne begrensningen gikk av seg selv. Nå som denne begrensningen er borte tar man selv en risiko ved å kjøpe to kort innenfor samme døgn. Dersom man tar kvota i tidligøkta skal og kan man ikke fiske sen-økt.

I tillegg ber vi både nye og erfarne fiskere om å respektere regel 2.4 «Rullering av fiskeplass». Denne regelen må følges for å ivareta trivsel og fiskeglede for alle i fossen.

Skitt fiske!

 

Rapport 3, uke 27

(publisert 05.07.19)

Skjermbilde

 

Skandinavisk naturovervåkning er innleid for å overvåke og analysere oppgangen i elva. Hver uke vil det komme ut rapport fra elver under deres organisasjon, som viser hvor mye fisk som går opp. Disse tallene er faktiske,gjennomgått nøye og den løpende tabellen vil bli korrigert i henhold til denne rapporten.

Du kan lese rapporten her:uke 27

Rapport uke 2 og 2018

(publisert 01.07.19)

Rapport uke 2

Skandinavisk naturovervåkning er innleid for å overvåke og analysere oppgangen i elva. Hver uke vil det komme ut rapport fra elver under deres organisasjon, som viser hvor mye fisk som går opp. Disse tallene er faktiske,gjennomgått nøye og den løpende tabellen vil bli korrigert i henhold til denne rapporten.

Du kan lese uke 2 her: Trappeovervåking uke 26

Rapport 2018

Samlet rapport for Målselva for hele 2018: Rapport 2019-06 (Målselv-2018)

Camp Villaks

(publisert 01.07.19)

Til helga er det Camp Villaks i Målselvfossen. Dette er et arrangement for ungdom i alderen 15-18 år og skal bidra til økt interesse for friluftsliv og fiske. Camp Villaks i Målselv arrangeres av Målselv Jeger- og Fiskerforening, med støtte fra Målselvfossens Elveierlag.

I denne perioden der kortsonen stengt for vanlig kortsalg.

Målselv 5.-7. juli

 

Informasjon om laksetrappa

(publisert 20.06.19)

Vi får stadig henvendelser om laksetrappa og tellingen i år. Tabellen vil bli oppdatert nesten hver dag med temperatur, vannføring og oppgang. Oppgangstallene baserer seg på stikkprøver og antall registrerte opptak i perioden 08:00-07:59. Vi betaler et ekstern firma (biologer) for å telle nøyaktig, fastsette kjønn og art. Denne informasjonen vil bli publisert sporadisk og da vil tabellen korrigeres i henhold til rapporten.

Det er fullt mulig å selv telle oppgangen ved hjelp av «kamera 1» og «kamera 2». En fil er normalt en fisk, men noen ganger kan det være pinner, rask eller annet som gjør at opptaket starter. Det hender også at fisken går nedover eller at det går flere opp samtidig.

For å vurdere størrelsen på laksen kan man benytte dette bildet:

Forklaring på lengdemåling (002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.19 gikk det en større laks opp, men kamera er litt ute av vinkel slik at det kan være vanskelig å måle lengden:

 

Her kan du se vekttabell for laks: http://www.korgen.no/laks/Lengde-vekt_tabell_laks.pdf