Viktige datoer

Trekning/salg av fiskekort i 1. uke av fiskesesongen i Målselvfossen
For første uke av kortfisket (15.06 – 21.06) foregår salget gjennom trekning. Åpning for påmelding til trekning er 15. april. Trekningen gjøres 7. mai og det genereres automatisk e-post til de fiskerne som får tildelt kort via trekningen. Det publiseres ikke hvem som får tildelt kort. Kort som ikke betales innen 3 dager, legges ut for salg sammen med øvrige kort ved åpning av kortsalget.

Ordinær salgsåpning er onsdag 15.05 kl: 1200. Salget gjøres via inatur.no

 

Ekstraordinær stor lakseoppgang i Målselva

(publisert 21.07.18 utdrag fra Nye-Troms.no)

GÅR MOT REKORD: 5797 fisk har gått opp fisketrappa i Målselvfossen til nå i år. Til sammenligning var tallet 1487 på samme tidspunkt i fjor. Ekspertene tør ikke garantere rekord, men er optimistiske. I år er det også fanget sjeldent mye stor laks. I laksesjået kan besøkende se fisken på sin ferd gjennom fisketrappa. Foto: Terje Tverås

Det er ikke bare når det kommer til været at vi kan skryte på oss rekordtall i Indre-Troms denne sommeren. I fjor på denne tida var det gått opp 1487 fisk i Målselva. I år er tallet 5797 fisk, og enda er det lenge til sesongslutt. Først i midten av oktober kommer de endelige tallene for totalt antall fisk som har passert laksetrappa i Målselvfossen i år.

les hele saken her (plussartikkel): http://nye-troms.no/nyheter/ekstraordinar-stor-lakseoppgang-i-malselva/19.91292

Maalselva.no informerer: I skrivende stund har 6392 fisk passert trappa og dette er ny rekord for en hel og vi forventer enda en måned med oppgang.

Feil fiskeregler på fiskekort

(publisert 04.07.18)

Målselvfossens elveierlag beklager at det ved en feil ligger fjorårets fiskeregler på en del av årets kort.

Reglene som gjelder i kortsonen er de samme som i resten av vassdraget mtp kvote. Vi har fått tilbakemelding at noen ikke forholder seg til dette.

Under følger en repetisjon av reglene:

2.2         Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen

Kvotebestemmelsene i kortsonen følger de overordnede kvotebestemmelsene utgitt av det høyeste forvaltningsorganet i Målselva (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget «SUM»)

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke er tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 7 fisk per fisker

Stor oppgang i trappa

Det er tydelig at det har vært mye fisk i Kortsonen og Kulpen som har ventet på bedre temperatur for å komme seg opp trappa. Hele 796! fisk gikk opp siste døgn og dette er absolutt den største oppgangen vi har registrert på 24 timer noensinne. Dette lover godt for fisket oppover i elva, men ikke fult så bra for oss som ser gjennom den enorme mengden med video for å telle 🙂 Skitt fiske!