Desinfiser selv

Selvbetjente desinfiseringsstasjoner ved Målselvfossen.Det startet som en prøveordning med godkjenning av Mattilsynet i 2006. Denne ordningen var meget positiv og videreføres.Den ene er satt opp på Nedre Målselvfossen Feriesenter og den andre ved Parkeringsplass for kortfiskere på Foshaugsida.

Ordningen er et resultat av bl.a. konstruktive tilbakemeldinger fra laksefiskere etter at onlinesalg av fiskekort ble innført fra og med sesongen 2005. Vi håper at innføringen av selvbetjente stasjoner både blir en forbedring for fiskerne i sonen og fører til økt sikkerhet med tanke på faren for Gyrodactylus salaris. Stasjonene er utstyrt med følgende
– Grundig instruksjon/rettledning
– Stamp til større utstyr (vadebukse og sko)
– Rør til stenger og håver
– Stor spraypumpe for sneller og vadebukser
– Liten kopp til mindre utstyr (fluer, sluker, liner og sneller)
– Vannslange til å skylle av utstyret
– Visittkort som medbringes under fiske som dokumentasjon på utført desinfeksjon.
Desinfiseres utstyret ved en annen stasjon, må bevis kunne forevises ved kontroll. Så fremt at utstyr/redskaper ikke har vært brukt i andre vassdrag enn Målselva, er det nok med en gangs desinfisering i sesongen.

Du har gyldig fiskekort ved kortsonen under Målselvfossen når du kan framvise;
Betalt fiskeavgift (kan betales over Internett, se link til venstre på denne siden).Fiskekort med kontrollmerke fra desinfiseringsstasjonen eller gyldig desinfeksjonsbevis. Påtreffes noen som ikke har bevis for å ha desinfisert utstyr/redskaper, stoppes fisket og kan ikke gjenopptas før desinfeksjon er foretatt. Hvis det ikke skjer, bortvises vedkommende. Hjelp oss å bevare elva!

NB: Desinfiseringen tar ca 20 minutter.
Skitt fiske!!!!

Selvbetjent stasjon

Selvbetjent stasjon

Desinfiseringstasjonskasse

Desinfiseringstasjonskasse

Oversikt

Kasse med slange

Kasse oversikt

Kasse oversikt