Feil fiskeregler på fiskekort

(publisert 04.07.18)

Målselvfossens elveierlag beklager at det ved en feil ligger fjorårets fiskeregler på en del av årets kort.

Reglene som gjelder i kortsonen er de samme som i resten av vassdraget mtp kvote. Vi har fått tilbakemelding at noen ikke forholder seg til dette.

Under følger en repetisjon av reglene:

2.2         Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen

Kvotebestemmelsene i kortsonen følger de overordnede kvotebestemmelsene utgitt av det høyeste forvaltningsorganet i Målselva (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget «SUM»)

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke er tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 7 fisk per fisker