Fiskesesongen godt i gang

Da er det allerede tatt gode fangster av laks i 2018, og i dag kom det inn melding om fangst av en av de som hører med blant de aller største. Meldinger forteller om en laks på 23 kg, og en lengde på 135 cm – gedigen fisk med andre ord.

Nok om det. Laks fra Målselva ser ut til å ha stor innblanding av gener fra oppdrettslaks. Denne innblandingen har skjedd over lang tid, og skjellprøverda er etter hvert meget vanskelig å kunne se at dette er en laks med en god del gener fra rømt oppdrettsfisk. For å kunne avgjøre om laks har oppdrettsgener så er det genanalyse (DNA-test) som gjelder. Slik analyse kan tas av skjell fra fisk. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig tar skjellprøver av laks. Disse prøvene går i første omgang til visuell analyse hos NINA i Trondheim. Da ser man på årringene i skjellene om fisken har startet sitt liv i elv eller i oppdrettsanlegg. Uansett så blir disse prøvene lagret, og da kan genanalyse gjøres senere. Skjellprøvekonvolutter finnes på de fleste deinfiseringsstasjonene, og det kan også være mulig å levere konvolutter har. Det er også mulig å legge skjell i vanlig papirkonvolutt; noter ned ark, kjønn, vekt, lengde, redskap, og hvor i elva den er tatt.

Skjellprøver kan også sendes Odd-Helge Utby, Mellombygdveien 1388, 9336 Rundhaug.

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget
Odd-Helge Utby, tlf  91535921
Leder SUM