Oppvandring i Målselva

(publisert 04.07.19)

Oppvandringen av villaks har til nå vært litt lavere enn fjoråret, men forholdsvis likt de 3 årene før 2018. Til nå har det vandret 3391 laks(1 oppdrettslaks og 5 kultiverte laks), 518 sjøørret og 31 sjørøye forbi fisketelleren.

Størrelsesfordeling hos laks har vært 32 % smålaks, 34 % mellomlaks og 34 % storlaks.

Spesielt i år er at det den siste tiden har kommet svært mye pukkellaks gjennom fisketelleren. Det er til nå registrert 106 pukkellaks(54 % hunn, 46 % hann). Slik oppvandringen ser ut nå var det et markant toppunkt i oppvandringen av pukkellaks 24/25. juli. Det er verd å merke seg at sist år med mye pukkellaks(2017) ble det kun observert 4 pukkellaks forbi fisketelleren i Målselvfossen.

statistikk 1statistikk 2