Informasjon fra Målselvfossen Elveierlag

Det har på nettet i det siste vært noen kommentarer og spørsmål vedrørende forvaltningen av kortsonen under fossen, her er litt oppklarende tekst fra Målselvfossens elveierlag.

Som vi skrev på nettsiden i fjor har vi inngått samarbeid med Fossbakk fiskeguide og Målselvfossen camping, de får mulighet til å arrangere fiske for inntil 10 fiskere i august. Vi har i alle år hatt svært få fiskere i sonen i august, og derfor prøver vi å gi det lokale næringslivet en mulighet til å skaffe seg noen kjærkomne inntekter. De har fått en god respons i markedet, og har solgt ut 13 dager i år. Dessverre gjør jo dette at sonen er utilgjengelig for enkeltfiskere i denne perioden. Vi har ingen planer om å la dette samarbeidet gå ut over august måned for fremtiden heller.

Camp villaks for ungdom, er ett samarbeid mellom Norske lakselver og NJFF. De får to økter hos oss uten vederlag for å drive rekruttering av ungdommen.

I tillegg har vi hatt ett samarbeid med en gruppe i 10 år nå, som får forhåndsbooke 4 økter. De betaler samme pris som andre, og må forholde seg til samme restriksjoner ift kvoter, hviletid osv. Ila disse 10 årene har vi ikke fått negative tilbakemeldinger fra andre fiskere om dette.

Fortsatt selges det 1880 kort uten restriksjoner (første uka trekkes, alle kan melde seg på uten kostnad). Det er ingen planer om å utvide forhåndssalget, vi har heller ingen intensjoner om å heve prisnivået ut over normal prisstigning.

Vi får stadig inn forslag til endringer i kortsalgsystemet. Veldig mange ønsker at vi skal gå ned på antall personer pr økt, og øke prisene for å få mer eksklusivitet. Andre skjønner ikke hvorfor vi ikke tar påmeldingsavgift til trekning (lik Altaelva som tar 400,- i påmeldingsavgift uansett om man får tildelt kort eller ei..) ifm overgang fra eget produsert kortsalgsystem til inatur, har det vært noen utfordringer. Vi har rettet opp de fleste, men ber om tilbakemelding hvis noen oppdager feil eller har forslag til forbedringer. Ifm trekningen er det ikke mulig å få mer enn 2 kort. Kortene som ikke er betalt innen 13.mai, legges ut for ordinært salg 15.mai. Det gjør at noen kanskje klarer å kjøpe seg flere kort første uka uten at vi påvirker det.

Vår prioritet nummer 1 er bestandsforvaltning, vi bidrar med midler og gjennomfører oppkjøp av laksenøter. Vi har hviletider i både kortsone og i kulpen, og har fortsatt nattfredning.

Vi håper informasjonen er oppklarende. Vi er opptatt av å sikre sikre allmenhetens tilgang til en av Norges beste fiskeplasser. Samtidig prøver vi å støtte det lokale næringslivet der vi kan.

Skitt fiske!

Kjell Åge Fossland
Leder
Målselvfossens Elveierlag
Tlf 91638883

Trekning gjennomført

Årets trekning for fisket de første 7 dagene i Målselvfossen er nå gjennomført. Kortene ble trukket ut til 140 unike vinnere, informasjon er sendt på mail. Betalingsfrist for kortene er fredag 12. mai og ubetalte kort vil legges ut for ordinært salg som starter 15. mai kl. 12:00.

MÅLSELVA STØRST IGJEN!

For fjerde året på rad er Målselvvassdraget størst i Norge på Sjøørret med 3635kg fangst. Altaelva slår oss på antall, men dette må settes i sammenheng med måten fangsten rapporteres. Som Lakseelv er vi nummer 8.

laks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne åttendeplassen omfatter vekta på både avlivet og gjenutsatt laks. Teller vi bare avlivet laks, er Målselva på femteplass. Fjerdeplassen i antallet fisk, vel 6000, er bare en fiskekjeft foran Numedalslågen som havner like under 6000. Til sammenlikning ligger Namsenvassdraget på førsteplass med om lag 9900 fisk.

Les hele saken i Nye-Troms (åpen artikkel) http://nye-troms.no/nyheter/malselva-kom-pa-fjerdeplass/19.7574

Mer hærverk i fossen

(publisert 14/9-17 fra Nye-Troms.no)

8100

TELLESTASJON: En furutopp og en langkost var stukket inn i telleren under vann i fisketrappa. FOTO: Terje Tverås

 

MÅLSELV: Sist helg har noen gjort innbrudd i bua til telleapparatet i fisketrappa i Målselvfossen og forsøkt å blokkere telleren der.

Onsdag morgen klokka 7.30 for ei uke siden har noen stappet en stokk og en furutopp ovenfra inn i telleren som er øverst i fisketrappa, like ovenfor laksesjået. Det er denne telleren som registrerer all fisk som går opp forbi fossen, og som blir videofilmet og deretter tellet manuelt av oppsynet.

– Ingen tvil om at dette var plantet, sier oppsynsmann og medlem av trappeutvalget, Øystein Iselvmo, som viser Nye Troms det som senere måtte fjernes for å få telleren i vanlig drift igjen.

Les hele saken her (OBS! Betalartikkel Nye-Troms)

Planlegger ekstreme tiltak: – Vi oppfordrer alle til å ta opp mest mulig

(publisert 05.08.17 fra Nordlys.no)

Pukkellaks6

Skal sette i verk «alle mulige tiltak»

For under tre uker siden omtalte Nordlys at enkelte nordnorske laksefiskere hadde fått eksemplarer av pukkellaks, en lakseart som kun skal finnes i Stillehavet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) gikk samtidig ut i Nordlys og ba folk som fikk pukkellaks på kroken om å melde fra.

Les hele saken her: https://www.nordlys.no/pukkellaks/laks/forskning/planlegger-ekstreme-tiltak-vi-oppfordrer-alle-til-a-ta-opp-mest-mulig/s/5-34-681114