Oppgang

(publisert 20.06.17)

Fortsatt ingen fisk som har passert telleren, årsaken er lav temperatur i elva. Vi sliter også med litt dårlig båndbredde i forhold til live-feed av laksetrappa, men jobber med saken.

Til informasjon

(publisert 18.06.17)
Trapp og teller

Trappa har vært åpen i lengre tid, og det tekniske utstyret med teller og kamera er på plass. Livesending vil straks komme på plass. I tillegg kan det nevnes at det er blitt flyttet på en stor steinblokk som har ligget i fisketrappa. Det gjør at det kanskje blir enda lettere for fisken å gå opp fisketrappa.

Normalt er et slik at det trengs vanntemperaturer opp mot 8 °C for at det skal bli noe fart i oppgangen gjennom trappa.

Skjellprøver

Det ble levert inn et bra antall skjellprøver av fisk i 2016 sesongen, både av laks og sjøørret. For forvaltningen og for å kunne følge med utviklingen av fiskestammene er det viktig å få så mange skjellprøver som mulig. Det legges ut skjellprøveposer flere steder for å få til enda bedre innleveringer av skjellprøver. Blant annet vil det være mulig å finne skjellprøvekonvolutter på desinfiseringsstasjonene.

Merk konvoluttene med navn på elveeierlag (ev. forkortelser) og eventuelt navn på sideelver som Rostaelva, Divielva, Kirkeselva, Fjellfroskelva, Takelva, Barduelva og liknende. Lever inn konvoluttene lokalt og ikke send dem direkte til NINA, Trondheim. Noen elveeierlag har trekning av premier blant de som leverer inn skjellprøver.

Det er sterkt ønskelig å få inn skjellprøver av all fisk som tas.

Odd-Helge Utby

SESONGEN 2017 I KORTSONA VED MÅLSELVFOSSEN

Da kribler det vel i mange armer og bein mens vi venter på at sesongen skal starte. Dessverre ser det ut til at det kan bli noen utfordrende første døgn med tanke på vannstanden. Men jeg må minne om at det ble tatt fisk hver dag under 1000 års flommen. Så det er ikke umulig selv om elva er stor.

Vi har i mange år bidratt til forskning på Målselvlaksen ved å ta skjellprøver av fiske som er fanget i kulpen. Dette ønsker NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) å utvide. Det er viktig å få resultater fra flere områder i elva. Ved å sjekke fiskeskjellene kan man angi om det er oppdrettsfisk eller villfisk, alder og eventuelt hvor mange ganger fisken har vært oppe i elva og gytt.

Derfor har vi vedtatt at det skal tas skjellprøve av alle fisk som blir tatt i kortsonen under fossen.

Under er en beskrivelse hvordan man tar skjellprøver.

fisk

  • Skjellprøven tas i bakkant av ryggfinnen og rett over sidelinjen
  • Fra døde fisk tas rundt 30 skjell med kniv, fra levende fisk nappes 5-8 skjell ut med tang eller pinsett fordelt på hver side av fisken. Unngå skinn og slim i skjellprøven.
  • Skjellprøven oppbevares i NINAs skjellkonvolutter. Husk å fyll ut informasjon om fisken og fiskeren.
  • NB! Ikke pakk skjellprøven i plast – dette kan medføre at prøven ikke tørker skikkelig og at DNA-materialet i skjellene degraderes

Skjellprøven legges i en skjellkonvolutt fra NINA, og relevant informasjon skrives inn i feltene. Husk mobilnummer dersom du ønsker å vite mer om fisken din.  Du vil da motta en SMS med resultater fra skjellanalysen.

For mer info les: http://www.nina.no/lakseskjell

Det blir lagt ut skjellkonvolutter i desinfeksjonskassene ved Målselvfossen Camping og Foshaug. Der er det også en postkasse for levering av prøvene. Vi samler inn og sender inn alle prøvene samlet. I kassene vil det også henge ett eksempel på hvordan man fyller ut headingen.

For øvrig er det ingen endringer fra i fjor ift fiskeregler og fisketider.

Skitt fiske

Mvh
Kjell-Åge Fossland
Leder
Målselvfossens Elveierlag

Inviterer til ny villakscamp – i beste fisketid

Artikkelen er kopiert og gjengitt i sin helhet med tillatelse fra NYE-TROMS.

laks

MÅLSELV: I fjor arrangerte Målselv
jeger- og fiskerforening Camp Villaks for
fiskeglade ungdommer for første gang. I år
får ungdommene lov til å fiske etter laks i
Målselva når fiskesesongen er på sitt beste.

UNGDOMSARRANGEMENT
Malin C. S. Myrbakken
malin@nye-troms.no

Fjorårets første villaks-camp var
en suksess. Leder i Målselv jegerog
fiskerforening (JFF), Arnold
Foshaug Berg, har tro på at dette
året blir enda bedre.
– Det er litt spesielt i år, for i år har vi fått kortsona under Målselvfossen prime time i juli måned. Det er en av de desidert bedre plassene i elva, sier Berg. Camp Villaks er et samarbeid mellom Målselv JFF og Målselv elveeierlag, og Berg setter pris på at elveeierlaget lar ungdommene bruke kortsona i to økter når laksefisket bruker å være på sitt beste. I fjor kom det ungdommer fra sør i landet for å være med på campen ved én av de beste elvene i Troms. Campen er for ungdommer i alderen 15 til 18 år, og allerede har Målselv JFF fått påmeldinger
fra ungdom av begge kjønn fra Harstad, Narvik og Tromsø. Berg synes det er bra at de har et tilbud til den aldersgruppa som ofte er for gammel til barnearrangementer og for ung til voksenarrangementer. Han håper derfor både jenter og gutter griper muligheten og melder seg på. – Jeg skulle gjerne garantert fisk, men det kan jeg ikke. Men jeg kan garantere en fin opplevelse, sier Berg. Hver ungdom må betale noen
hundrelapper for å være med på campen, og da trenger de kun å ta med seg liggeunderlag og sovepose. Mat, overnatting i lavvo, fiskeutstyr og vadebukse stiller Målselv JFF med. De som ønsker å ha med eget fiskeutstyr, får lov til det. – Campen passer for dem som er helt nybegynnere til dem som har erfaring fra før, sier Berg. Målselv JFF stiller med instruktører og guider som følger ungdommene til enhver tid. Berg understreker at de tar sikkerheten alvorlig, og at ingen får gå ut i elva uten vester på seg. Campen finner sted andre helga i juli, og
først må ungdommene gjennom en teoridel før de får prøve seg i elva. Foreninga har fortsatt behov for flere hjelpere i campen. – Vi trenger noen til å være i campen og lage mat, og noen til å gå langs elva med ungdommene, sier Berg. De som kan tenke seg å hjelpe til, kan ta Kontakt direkte med Målselv JFF. Påmeldingsfristen for ungdommene er i midten av juni, men ifølge Berg kan de strekke seg litt lenger. Man bør senest melde seg på før siste junidag slik at de har nok tid til å forberede campen for riktig antall ungdommer. De har beregnet å kunne ta imot rundt 20 ungdommer, og Berg håper campen blir full. Han mener det er et viktig tiltak for å få ungdommen ut i naturen og
gjerne interessert i laksefiske. – Kom og vær med. Det er en fantastisk mulighet for å få lov til å fiske i en av Troms’ desidert beste elver i juli måned. Sjansen for å få drømmefisken er virkelig til stede, sier han.

 

Resultater fra skjellprøvene 2016

Resultatet her er fra skjellprøver fra sportsfiske, altså det fiske som har vært gjennom sesongen fra 15.juni til 14.september. Det er bare sjøørret som kan fiskes etter fra 17.aug. til 14. sept. nedstrøms samløpet Bardu-/Målselva.

I alt ble det levert inn 397 skjellprøver. Flott innsats fra fiskere det. Beste resultat så langt gjennom sportsfiskesesongene. Det er veldig viktig for forvaltningen at vi får inn flest mulig skjellprøver. De forteller blant annet om smoltalder, kondisjon hos fisken, beiteforhold i hav/sjø, om fisken er flergangsgyter, om det er villfisk eller oppdrettsfisk.

Oppsummert kan vi nevne at det er prøver av 103 sjøørret, hvorav 84 fra nedre deler av vassdraget, 12 fra midtre deler av vassdraget (fra Målselvbrua og opp til fossen) og 7 fra området ovenfor fossen. Generelt kan det sies at sjøørreten er i god kondisjon og har god mattilgang.

269 av prøvene var av villaks. Det var 21 prøver som viser at fisken er oppdrettslaks, 20 tatt nedstrøms og 1 oppstrøms fossen. I tillegg er det 4 prøver som er usikker på hva slags type laks det er. 17 av oppdrettslaksene er tatt mellom Målselvbrua og fossen. Altså ser det ut til at oppdrettslaksen stort sett blir tatt og holder til nedenfor fossen. Største oppdrettslaks som det er skjellprøve av var en holaks på 15,3 kg, det var dessuten en flergangsgyter, og som hadde en sjøalder på 4 år. Generelt hadde oppdrettslaksen en sjøalder på 0 eller 1 år. Av de laksene som er registrert som usikker var den største en hofisk på 11,5 kg og hadde en sjøalder på 6 år.

Sjøørret har vanligvis en smoltalder som ligger mellom 2 til 4 år, og for Målselva ser den ut til å være 3,2 år i gjennomsnitt. Smoltalder er tid fra klekking til utvandring til sjø. For laksen varierer smoltalderen generelt fra 2 til 5 år, og her har vi et gjennomsnitt på 3,7 år i vårt vassdrag.

Avslutningsvis kan det nevnes at det antas at 60 % av laksen i Målselvvassdraget gyter ovenfor fossen. Da er det bra at ikke så mye av oppdrettslaksen går opp trappa. 1 av 110 (0,9 %) av prøvene ovenfor fossen var oppdrettsfisk. 20 av 180 prøver nedstrøms fossen er av oppdrettslaks (11 %).

 

Skjellprøver.xls

Odd-Helge Utby
Leder SUM

Trekning gjennomført

Årets trekning av fiskekort for Målselvfossen 1. uke er nå gjennomført. ca. 2600 lodd ble trukket av 370 personer, og 250 personer fikk tildelt lodd minst ett lodd (2 maks). Betalingsinformasjon er sendt på epost, med frist 12. mai. Ubetalte kort blir lagt ut for ordinært salg 15. mai kl. 12:00.

Laksefiske fra båt i Målselvfossen

DSCF0802 (002)

For første gang på ca. 50 år tillates det igjen å fiske med båt i kortsonen nedenfor den berømte kulpen under Målselvfossen. Dette tilbudet er kun tilgjengelig i perioden 1-16 august når det normalt ikke er like stor rift om fiskekortene.
Fiske fra båt gjør at selv uerfarne fiskere har gode sjanser å få laks siden muligheten å fiske i og over kulper der det står eller går fisk er mye bedre fra båt enn fra land.

Se www.storlaksen.no for mer informasjon.

 

 

Påmelding til kort-trekning Målselvfossen er nå åpnet!

fossen

Første uken av fisket i Målselvfossen (15. – 21. juni) selges gjennom lodd-trekning. Hver person kan maks trekkes 2 ganger denne uken, men antall lodd man trekker vil øke sjansen til å bli trukket (maks 14 lodd pr. person)

Påmelding gjøres her: http://www.scanatura.no/webshop/?id=973&objektid=115144&produktid=115406

(påmeldingen stenger 28. april)

Du må være registrert bruker hos Inatur/Scanatura for å delta i trekningen.
Trekningen gjennomføres 02. mai med betalingsfrist 12. mai. Ubetalte kort legges ut for ordinært salg 15. mai.

Har du spørsmål, kontakt:

Erling Andreassen
drift@maalselva.no
948 31 445 (ikke send SMS)