Presisering av reglene for Målselvfossen.

(publisert 11.07.19)

Vi har mottatt flere meldinger om brudd på regler ved fiske i Målselvfossen ogSkjermbilde da gjelder det særlig punkt:

2.2         Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen
Kvotebestemmelsene i kortsonen følger de overordnede kvotebestemmelsene utgitt av det høyeste forvaltningsorganet i Målselva (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget «SUM»)

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke er tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 7 fisk per fisker

Tidligere var det ikke mulig å kjøpe fiskekort i to påfølgende perioder (tidlig-sent/sent-tidlig) som gjorde at denne begrensningen gikk av seg selv. Nå som denne begrensningen er borte tar man selv en risiko ved å kjøpe to kort innenfor samme døgn. Dersom man tar kvota i tidligøkta skal og kan man ikke fiske sen-økt.

I tillegg ber vi både nye og erfarne fiskere om å respektere regel 2.4 «Rullering av fiskeplass». Denne regelen må følges for å ivareta trivsel og fiskeglede for alle i fossen.

Skitt fiske!