Priser

Målselvfossen Elveierlag:

Kortene selges som halvdøgnskort.
1. økt fra kl. 0600 – 1400.
2. økt fra kl. 1600 – 2400.

15.-31.juli: kr. 425
1.-17.aug: kr. 230
+ kr. 50,- miljøavgift

 

Nedre Målselv Eleveierlag:

Sesongkort : kr. 1500,-. Sesongkort ungdom: kr. 50,-
Døgnkort : kr. 200,-.
Ingen depositum!

«fiskere under 16 år trenger ikke fiskekort i NME sin sone, men alle må forholde seg til fiskeregler og desinfisering.»

Fra båt kan det fiskes med 1 stang pr. kort og maks 2 stenger pr. båt. Fra land kan det fiskes med en stang pr. kort.

Midtre Målselv Elveierlag:

Korttype
Kortpris
Miljøavgift
Totalt
Heldøgn
kr. 200,-
kr. 50,-
kr. 250,-
Årskort ungdom under 18 år
kr. 450,-
kr. 50,-
kr. 500,-
Årskort
kr. 1.950,-
kr. 50
kr. 2.000,-
Nattfredninga er opphevet fra og med sesongen 2013, nå kan man fiske hele døgnet.

 

Målselv Jeger & Fisk:
Det selges kort for perioden 15. juni til og med 26. august.
Det selges heldøgnskort. Start av fiskedøgnet er varierende på de ulike sonene. Dette står på fiskekortet.Prisene for 2015 sesongen
Sone 1:
Medlemmer MJFF: kr 100,- pluss kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 150,-
Ikke-medlemmer: kr. 200,-. pluss kr. 50,- i miljøavgift. Totalt kr 250,-
Sone 3 og 4 :
Medlemmer MJFF: kr 200,- pluss kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 250,-
Ikke-medlemmer: kr. 400,-. pluss kr. 50,- i miljøavgift. Totalt kr 450,-

 

Øverbygd Jeger -og fiskerforening:

Øverbygd JFF tilbyr fiskekort i Målselva, Rostaelva og Divielva for perioden 15. juni til og med 26. august.

Det tilbys døgnkort på alle soner i forvaltningsområdet via nettstedet www.inatur.no. Døgnkort gjelder fra kl 18:00 til neste dag kl 17:59.
Ukes- og sesongkort på sone 6 Rostaelva, samt fiskekort til medlemspris, tilbys kun kjøpt på utsalgssted Vårheim Jern og motor AS

Sone 2 – 5 i Målselva samt sone 7 – 11 i Divielva:
Medlemmer ØJFF: kr 100,- + kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 150,-
Ikke-medlemmer:  kr 220,- + kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 270,-

Sone 6 i Rostaelva :
Døgnkort:              kr 100,- + kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 150,-
Ukekort:                 kr 350,- + kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 400,-
Sesongkort:           kr 550,- + kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 600,-