Rapport uke 2 og 2018

(publisert 01.07.19)

Rapport uke 2

Skandinavisk naturovervåkning er innleid for å overvåke og analysere oppgangen i elva. Hver uke vil det komme ut rapport fra elver under deres organisasjon, som viser hvor mye fisk som går opp. Disse tallene er faktiske,gjennomgått nøye og den løpende tabellen vil bli korrigert i henhold til denne rapporten.

Du kan lese uke 2 her: Trappeovervåking uke 26

Rapport 2018

Samlet rapport for Målselva for hele 2018: Rapport 2019-06 (Målselv-2018)